+47 69 28 60 00 og +47 993 53 069 opaulshu@online.no

   Young sad girl sitting alone in an empty room

   En del mener at norsk ruspolitikk har feilet og at veien videre er å avkriminaliser bruken narkotika. Det henvises til bla. erfaringer fra Portugal som et vellykket eksempel på gode resultater ved en avkriminalisering.

   På hvilke kriterier er det konkludert med at norsk ruspolitikk har mislykkes? Selv om Norge ligger høyt på overdosedødsfall (som er veldig trist), så er ikke dette alene nok til å si at norsk ruspolitikk har feilet. Skal man ha en effektiv ruspolitikk, så er forebygging det viktigste verktøyet man har. Det å hindre rekruttering inn i rus, er helt avgjørende. Det hjelper lite på sikt å ha fokus på behandling om man ikke gjør noe med rekrutteringen.

   Folkehelseinstituttet trekker fram ESPAD-undersøkelsen som viser at 6,5 % av norske ungdommer i alderen 15-16 år har brukt cannabis. Portugal trekkes fram i utvalgets utredning som et land å se hen til, de ligger på 14 %, mer enn dobbelt så mye som Norge. Tsjekkia og Frankrike ligger på 30 %. Her har norsk ruspolitikk viktige og gode resultater, og det er ikke ensidig sant at norsk ruspolitikk ikke virker.

   Det fremstilles som fakta at avkriminalisering ikke vil gi økt narkotikabruk. Rusutvalget er i sin rapport ikke like bombastisk. Estland avkriminaliserte samtidig som Portugal, og der er antallet overdosedødsfall skyhøyt. Det er derfor for enkelt å si at avkriminalisering av narkotika medfører færre dødsfall. I de fleste statene i USA som har legalisert narkotika, har også bruken økt kraftig. Vi er enige om at rusmisbrukere skal få hjelp, men det greier vi uten å avkriminalisere bruken av narkotika.

   Politiet sier følgende i Adresseavisen 19.01.2020: «Den fysiske tilgang på narkotika er fullt til stede i dag, men med en avkriminalisering frykter vi at det fjernes en barriere som gjør narkotika mer akseptert som rusmiddel. Dette er ikke en følelse vi har, – dette er tilbakemeldinger vi får i møter med ungdom i dag. Vi må sørge for at ungdom opplever klare grenser også i fremtiden.»

   Norske ungdommer bruker minst narkotika i Europa. En konsekvent og streng narkotikapolitikk samt et godt Politiarbeid, skal ha mye av æren for det. Men aksepten for narkotika er i rask endring blant de unge også her hjemme. Farlige tanker som «romantiserer» det å «kose seg» med narkotika, øker. Narkotika i nye former og tilgjengelighet (nett) økes, som i Canada hvor cannabis selges som søtsaker. Politiet sier: «Vi har ikke råd – verken økonomisk eller menneskelig – til en politikk som tillater mer bruk av narkotika. Potensielle førstegangsbrukere må fortsatt få tydelig signal: Avstå fra bruk!»

   Med rusreformutvalgets forslag, vil det å drikke alkohol på offentlig plass, være straffbart, men ikke bruk av narkotika. Klart at dette gjør noe med premissene for det holdningsskapende arbeidet. Det er mye som kan blir bedre i norsk ruspolitikk, men avkriminalisering er nok ikke veien å gå for å redusere rekrutteringen inn i rus.

   Ole Paulshus

   Pin It on Pinterest

   Dele denne

   Del dette innlegget med dine venner!

   Shares