+47 69 28 60 00 og +47 993 53 069 opaulshu@online.no

   På vegne av regjeringen har Rusreformutvalget kommet med forslag til en ny rusreform som skal endres fra «straff til hjelp» (avkriminalisering). Utvalget foreslår å gå bort fra å straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser (narkotika) på seg. Isteden skal de bli pålagt et møte i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp. Forslaget er en total brytning med tidligere praksis.

   Narkotika er et av samfunnets aller største problem og har kraften i seg til å «kontrollere» mennesker og ødelegge hele nasjoner. Vi har ikke råd til å feile i evt. ny rusreform. Lederen for regjeringens rusreformutvalg fastslår at straff ikke virker. For tyngre rusmisbrukere kan nok dette være tilfelle, men for ungdom og unge nykommere vil straff og konsekvens være til hjelp. Da kan et rusmisbruk avdekkes tidlig og politi, foreldre, skole og evt. barnevern kan sette inn tiltak som kan avverge en videre rus-karriere.

   Det er klart at straff har en forbyggende virkning i forhold til det å bryte loven. F.eks. risikoen for å få bøter og miste lappen ved høye hastigheter i trafikken. Behold fartsgrensene, men fjern muligheten for å straffe. Klart mange tråkker litt hardere på gassen!

   Rusreformutvalget og enkelte fagfolk ser ut til å ha en naiv tro på at det holder med gode hensikter uten konsekvenser. Fine teorier og ønsketenkning som ikke holder mål i møte med virkeligheten, kan gjøre stor skade. Vi har sett det før, reformer og poltikk som ikke virker etter hensikten.

   Første bud i krigen mot narkotika, er å hindre rekruttering. Greier man det, er man langt på vei.  Men når det ikke blir mulig å straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser, oppfattes det som en type legalisering. Å tro at et pålagt møte med tilbud om frivillig hjelp, skal få unge til å slutte med narkotika, er vel ganske naivt. Vi står i fare for å sende helt feil signaler til ungdom ved innføring av denne reformen. Effekten vil trolig bli det motsatte av hva man ønsker.

   Politiet er bekymret for konsekvensene for ungdommen, dersom vi avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotika. Politiet mister da et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika. Det ville vært en «gavepakke» til de kriminelle.

   Redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal sier:» Striden står ikke om hvorvidt rusbrukere med tung avhengighet skal få en helt annen oppfølging framover og slippe fengsel og meningsløse bøter. Den står om hvorvidt unge, nye brukere skal kunne bære og bruke narkotika uten at samfunnet kan gjøre annet enn å henvise til en frivillig samtale.

   I mine øyne vil denne reformen gjøre rekruttering inn i stoffmiljøet enklere. Da blir det ikke en reform fra «straff til hjelp» men en reform fra «straff til likegyldighet».

   Ole Paulshus

   special toned photo f/x, focus point on center

   Pin It on Pinterest

   Dele denne

   Del dette innlegget med dine venner!

   Shares