+47 69 28 60 00 og +47 993 53 069 opaulshu@online.no

      Rusreformen, fra straff til likegyldighet !

      På vegne av regjeringen har Rusreformutvalget kommet med forslag til en ny rusreform som skal endres fra «straff til hjelp» (avkriminalisering). Utvalget foreslår å gå bort fra å straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser (narkotika) på seg. Isteden skal...

      Pin It on Pinterest