+47 69 28 60 00 og +47 993 53 069 opaulshu@online.no

   Fra tid til annen dukker debatten om legalisering av hasj opp. Sist gang var på Venstres Landsmøte nå i april 2018. Man ønsket å åpne for salg av brukerdoser av hasj, khat og LSD på utsalgssteder. Forslaget vant nesten frem, men falt med 110 mot 96 stemmer. Det argumenteres med at rusmidler, som hasj og LSD, er mindre skadelige enn alkohol.

   Forsking sier at regelmessig bruk av hasj kan gi avhengighet, dårlig konsentrasjon, psykiske lidelser, psykoser, schizofreni og økt fare for ulykker (eks. bilulykker). Dog er det en del som hardnakket mener at forskingen ikke har noen klare bevis for dette.

   Men hva er egentlig farligst? Heroin, hasj, alkohol eller røyk? Det kommer an på hva man mener med farlig. Om farlig menes dødelig, så blir det Heroin. Langvarig bruk av Heroin dør du av. Men alkohol er det stoffet som gir mest skadevirkninger i samfunnet. Alkoholen er en stor årsak til vold, ulykker, splittede familier, psykiske lidelser og koster samfunnet milliarder av kr hvert år. Nikotin (røyk) er også et stort samfunnsproblem og årsak til dårlig helse og tidlig død for mange tusen hvert eneste år. Alkohol og røyk, kan vel på denne måte sies å være de «farligste stoffer», da det rammer så mange.

   Men om du mener «farlig» på den måten som ødelegger mest for unge mennesker, så er det hasj. Det er avhengighets dannende, det reduserer konsentrasjon, det kan gi psykiske lidelser, angst, depresjoner og psykoser. Du kan mene hva du vil om hasjens virkninger på ungdom. Men det jeg gang på gang ser, er at hasjbrukende ungdom dropper ut av skolen. Etter en tids bruk får noen psykiske problemer og «burer» seg inne på «rommet». En del ender opp som NAVere ute av stand å håndtere en jobb eller fullføre en skolegang. De har ødelagt sine liv og fremtid i bytte mot hasjen og andre rusmidler. Dette er en betydelig kostand for staten år etter år etter år. Rusforebyggende undervisning som bla. Maritastiftelsen driver med, kan være en god investering i kampen mot narkotika!

   Om ikke ungdom som bruker hasj skal kunne straffes på noen måte, har vi ingen virkemidler for å stoppe en negativ utvikling. Det ville være en stor «bjørnetjeneste» for vårt land. Det er nok også slik, at økt tilgjengelighet gir økt forbruk.

   Om du snakker med tidligere rusmisbrukere, så er det mange som holder hasjen oppe som noe av det farligste rusmiddelet. Da de mener at hasjen er selve «inngangsbilletten» til testing av flere narkotiske stoffer og et kriminelt nettverk.

   Jeg blir sint når jeg hører seriøse voksne politikere mene at hasj ikke er så farlig. Jeg har sett for mye, til å tro på deres løyner. Jeg kjenner noen av de som hardnakket forsvarer og ufarliggjør bruk av hasj. Etter noen år ser jeg resultatet. Ingen fullført skolegang, ingen jobb, ut og inn på psykiatrisk avdeling og ut og inn på avrusing.  Å legge til rette for at skattepengene skal finansiere hasjbruk ved den økning av NAVere det blir, er feil. Hasj er narkotika. Bruk av hasj ødelegger altfor mange unges liv. Bruk og omsetting av hasj er kriminelt og slik bør det fortsatt være.

   Ole Paulshus

   Pin It on Pinterest

   Dele denne

   Del dette innlegget med dine venner!

   Shares