+47 69 28 60 00 og +47 993 53 069 opaulshu@online.no

   strøm 3

   Regjeringen foreslår å binde Norge til EUs energibyrå (ACER), slik at EU får makt over norsk energipolitikk. Sammen med regjeringens forslag til utbygging av nye utenlands kabler, kan kjøp og salg av kraft øke såpass, at strømpriser i Norge kan dobles, og komme på nivå med Storbritannia.

   Dette vil også påføre stat og kommuner store ekstrautgifter til drift av sykehus, skoler, omsorgshjem  m.m. Regningen på dette betaler du og jeg via skatt og avgifter, i tillegg til økt strømregning. Saken vil avgjøres under avstemning i Stortinget 16. mars 2018.

   Vannkraften er Norges arvesølv. I over 100 år har dette vært Norges viktigste fellesskapsressurs. Offentlig forvaltning og eierskap, har vært avgjørende for at kraften har kommet fellesskapet til gode. Regjeringas forslag kan føre til at store verdier overføres til private og utenlandske aktører, på bekostning av fellesskapet.

   Kontroll og råderett over vannkraften er og skal fortsatt være Norges ansvar.

   Vi krever at regjeringa stopper arbeidet med å legge Norge under EUs energiunion.

   Vi krever stopp av utbygning av utlandskabler.

   Ole Paulshus

   Gå inn å gi din stemme på        www.minsak.no/

   https://minsak.no/sak/1380

    

   Pin It on Pinterest

   Dele denne

   Del dette innlegget med dine venner!

   Shares