+47 69 28 60 00 og +47 993 53 069 opaulshu@online.no

   Politiske toaletter

   Da ny lov fra 1 jan 2018 sier at borgerlige vielse skal skje via Ordfører på Rådhus, er følgende politiske sak kommet opp.

   Saksfremlegg.

   Utvidelse av festsalen på Rådhuset vedr. større etterspørsel på kommunal vielse/bryllupsfest.

   Rådmanns forslag:

   «Festsalen utvides fra ca 80 pers til 120 pers for å imøtekomme forespørsler på kommunal vielse med evt bryllupsfester på Rådhuset. Oppgraderingen har en ramme på 1 mill. kr.»

   Saken ble godt mottatt i formannskapet, men politikerne hadde noen bekymringer ang toalettenes kapasitet. Det ønskes en utreding på om toalettene har kapasiteten til denne oppgraderingen.

   Rådmann Har fåtte saken i retur med en bestilling på utreding av følgende:

   «Er toalettenes kapasitet stor nok til festlokalets utvidelse?»

   Da det er viktig å få vedtatt saken på siste kommunestyre før ferien, så er denne utredningen en hastesak. Dessverre er store deler av staben alt i ferie, og det er vrient å få tak i en konsulent så raskt. Rådmann med Ordfører har da selv stått for utredingen.

    Faktiske opplysninger

   Toalettene på Rådhuset er fra 1967, de har dessverre bare 2,5” avløpsrør. Vannhastigheten er på 12 m i sekundet og fallhøyden på ca 60 cm. Rådmann med ordfører har i mange dager testet kapasiteten, etter at de har endret menyen til ertesuppe, bønner, rødt kjøtt og svisker i 1 uke.

   Resultatet er som følger:

   Den totale kapasiteten er på ca 100 kg fast masse pr minutt. Ved løs masse, er det ca 450 kg pr minutt. Fra rådmanns side, er det helt uaktuelt å gjennomføre flere tester, da man sliter med å sitte, etter noe sår bak.

   Under den politiske behandlingen, kom det frem ulike syn:

   Høyre fremmet et forslag om at de går for rådmanns forslag, men de ønsker en sammenslåing av toalettene på Rådhuset , helse og sosialsenteret og ungdomsskolen. De ønsker et stort og robust toalett.

   SP er positive til utredningen og oppgraderingen av lokalet. Men vi ønsker et lokalt toalett, med nærhet til brukerne. Vi mener også at det ikke er behov for noen folkeavstemming i denne sak.

   SV ønsker et eget toalett for innvandrere og humanister.

   Krf mener at alle mennesker har lik verdi og derfor at alle kan drite i samme skåla.

   FRP ønsker et mer moderne toalett, type mobilt og automatisert. Et fjernstyrt toalett som kommer inn i festsalen, skanner alle festdeltakerne og registrer alle de trengende. I prioritert rekkefølge komme toalettet inn bakfra, med et automatisk bytte fra stol til do-ring og sørger for en god og effektiv tømming. Dette toalettet har automatisk tørk og beltestrammer, samt ABS og antispinn.

   Venstre ønsker et mer miljøvennlig toalett, med kildesortering. Her ser vi for oss 3 avfalls-typer. Ene er bome-lom, andre er bime-lim og det 3 er ren naturgass. Da blir det altså 3 sitteplasser på hver bås og man bytter da sete etter hvilken type avfall man leverer.

   Miljøgassen vil nok bli veldig populær, og kan spare kommunen tusenvis av kr. Gassen vil samles på en tank og brukes til den nye gasskomfyr på kjøkkenet til helse og sosial senteret. Systemet har hatt litt problemer med at det ofte kan følge med litt ulumskheter i gassen, og at det kommer opp på plata til komfyren. Det er noe dritt…

   MDG ønsker en toalett-app som kan lastes ned på mobilen. Sammen med en føler i skoa og bånd rundt armen , registrere appen alt av inntak og alt av vareleveranser. Så registreres alla data over en 3 måneders periode og du vil få ut en prognose på når du skal på drite. Da kan du planlegge toalettbesøk 3 uker i forveien og du vet eksakt kl slett du må på toalettet.

   Ved påmelding til bruk av festsalen, vil kommunen automatisk få overført alle datafiler til hver enkelt deltaker. Kommunen har da full oversikt på forhånd, om det ligger ann til kompilasjoner på toalettet. De personer som leverer mye varer, kan da plukkes ut, evt pålegges en “storbruker-avgift”. Dette vil da redusere bruken av toalettene og kommunen sparer inn penger.

   Saken kommer opp i kommunestyre , og det blir spennende å se utfallet av denne politiske sak.

    

   Ole Paulshus ,  Kommunestyre-rep. Våler

   Pin It on Pinterest

   Dele denne

   Del dette innlegget med dine venner!

   Shares